Opis street workout parku:

Nasza największa realizacja w 2013 roku. Urządzenia stanowią zmodyfikowany projekt SW05 Plus (dostępny w dziale Projekty). Poza standardowymi urządzeniami takimi jak poręcze równoległe (średnie i wysokie), drążki i drabinki, plac posiada skośną ławkę do ćwiczeń mięśni brzucha. W pobliżu znajduje się skatepark oraz siłownia zewnętrzna, co czyni tę okolicę międzypokoleniowym centrum sportu.

Strefa bezpieczeństwa: 10,4 x 11,1 m (110 m2)
HIC max: 1,6 m