Opis street workout parku:

W maju 2015 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie powstały 2 zestawy złożone z kilku pojedynczych urządzeń treningowych. W ich skład wchodzą głównie drabinki i drążki, ale znalazło się także miejsce dla poręczy równoległych.

Norma: PN-EN 16630:2015-06
HIC max: 1,5 m