Opis street workout parku:

Niewielki Street Workout Park w Krotoszynie postawiony na betonowym podłożu pokrytym matami gumowymi dla amortyzacji ewentualnych upadków. Jeden z drążków, zawieszony na wysokości 2,6 m przystabilizowany jest poręczami równoległymi. Osobną konstrukcję stanowią dwa prostopadłe względem siebie drążki na wysokościach 2 i 2,3 m.

Norma: PN-EN 16630:2015-06
Strefa bezpieczeństwa: 8,6 x 7,8 m
HIC max: 1,6 m