1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.flowparks.com, zwanego dalej Serwisem, jest
  FlowParks Sp. z o.o.
  Ul. Organki 2
  31-990 Kraków
  NIP 678 315 41 41
 2. Na podstronie Kontakt Serwisu, znajdującej się pod adresem: https://www.flowparks.com/kontakt/ znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający przesyłanie zapytania dotyczącego usług świadczonych przez firmę Flowparks. z o.o., zwany dalej Formularzem Kontaktowym. Za pomocą Formularza Kontaktowego użytkownik może przesłać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz treść wiadomości.
 3. Dane osobowe wpisane przez użytkownika w Formularzu Kontaktowym są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, stanowiącego element Formularza Kontaktowego. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika na przetwarzanie danych jest udzielana wyłącznie firmie FlowParks Sp. z o.o. dla celów statystycznych oraz marketingowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest firma FlowParks Sp. z o.o..
 5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej info@flowparks.com
 6. Żądanie użytkownika, o którym mowa w pkt. 5 powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 7. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili.
 8. FlowParks Sp. z o.o. używa plików cookies w celu optymalizacji funkcjonowania Serwisu, a także dostosowania jego zawartości do potrzeb użytkownika. Pliki cookies są również używane w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.