Flowparki z serii Standard są to zestawy urządzeń Street Workout do treningu kalisteniki (ćwiczeń z masą własnego ciała). Zestaw jest wykonany z elementów stalowych pokrytych podwójną warstwą lakieru proszkowego. Projekt oraz wykonanie w zgodzie z aktualnymi normami zapewniają bezpieczeństwo korzystania i spełnienie wymagań użytkowników.

Karta katalogowa Rzut z góry DWG
Norma: PN-EN 16630:2015-06
Strefa bezpieczeństwa: 10,2 x 10,2 m
(104 m2)
HIC max: 2,5 m
Liczba użytkowników: max 18 osób
Maksymalny ciężar użytkownika: 120 kg