Opis flowparku:

Powstały na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie obiekt stanowi monumentalne zwieńczenie bardzo udanego roku 2014. Najważniejszym elementem jest zdublowany ciąg urządzeń złożonych z drążków, poręczy równoległych oraz 4,5-metrowej drabinki poziomej. Ciągi te są symetryczne względem skośnej osi. Unikatowe są 3-metrowej wysokości drabinki pionowe połączone ramą służącą do zawieszania kółek gimnastycznych i lin na wysokości 5,6 m ponad poziom nawierzchni. Do Zamawiającego należał także wybór i wykonanie nawierzchni piaskowej. W momencie robienia zdjęć nawierzchnia ta wykonana była jedynie pod częścią parkourową.

Norma: PN-EN 16630:2015-06
Strefa bezpieczeństwa: 19,5 x 16,7 m (325,7 m2)
HIC max: 2 m