Opis street workout parku:

Jeden z naszych najmniejszych projektów zrealizowany w Dąbrowie Górniczej nieopodal parku wodnego. Złożony z trzech 1,8-metrowych drążków do podciągania ustawionych na planie litery C oraz 0,5 metrowych poręczy równoległych zamocowanych do wystającego z jednego ze słupów ramienia. Jako nawierzchnię przyjęto żwir rzeczny płukany 2-8 mm o grubości warstwy 30 cm i umieszczony wewnątrz obrzeży betonowych. Projekt przeznaczony jest do dalszej rozbudowy uwzględniającej istniejącą zieleń i dopasowującym się do jej kształtu i rozmieszczenia.

Norma: PN-EN 16630:2015-06
Strefa bezpieczeństwa: 6,7 x 6,3 m
HIC max: 1,6 m