Opis street workout parku:

Dzięki działaniom lokalnej młodzieży trenującej street workout oraz zorganizowaniu pierwszego w historii miasta młodzieżowego budżetu obywatelskiego w Namysłowie powstał FlowPark do street workoutu. Zamawiający nie przewidział w zakresie robót przygotowania nawierzchni i własnymi środkami zobowiązał się do wyrównania terenu oraz zasiania trawy. Ćwiczący samodzielnie wyposażyli plac w oponę od traktora, która z pewnością urozmaici trening oraz stworzy możliwości do zabawy także dla młodszych użytkowników.

Norma: PN-EN 16630:2015-06
Strefa bezpieczeństwa: 12,5 x 10,6 m
HIC max: 2,5 m