Opis street workout parku:

Urządzenia stanowią zrealizowany projekt SW05 H. Poza standardowymi urządzeniami takimi jak poręcze równoległe (średnie i wysokie), drążki i drabinki, plac posiada skośną ławkę do ćwiczeń mięśni brzucha oraz elementy podwieszone na wysokości – linę do wspinaczki i kółka gimnastyczne. W pobliżu znajduje się skatepark oraz siłownia zewnętrzna, co czyni tę okolicę międzypokoleniowym centrum sportu.

Strefa bezpieczeństwa: 11,5 x 11 m
HIC max: 2,5 m