Opis street workout parku:

Pierwszy etap budowy SW Parku w Skawinie zakładał budowę wolnostojących poręczy równoległych, dwóch drążków do podciągania o szerokościach 1,4 i 1,8 m na wysokości 2,2 i 2,5 m ponad poziom gruntu oraz ze standardowej drabinki pionowej oraz poziomej podpartej rurowym słupem do tzw. flag. Obiekt znajduje się w zachodniej części Parku Miejskiego w Skawinie, na jednym z zakoli rzeki Skawinki. Jako nawierzchnię zastosowano korę drzewną.

HIC max: 1,5 m