Opis street workout parku:

W gminie Stąporków (woj. świętokrzyskie) w miejscowości Niekłań Wielki powstał niemały park do street workoutu. zastosowano nawierzchnię piaskową otoczoną gumowymi obrzeżami.

Norma: PN-EN 16630:2015-06
Strefa bezpieczeństwa: 13,5 x 8 m
HIC max: 1,6m